Info

PHSuikerland (hierna; PHS) verleent hierbij cliënt een terugkoopoptie voor de door cliënt aan haar verkochte roerende goederen, tegen betaling van het terugkoopbedrag en uit te oefenen binnen de terugkoopperiode, mits cliënt door ondertekening van de overeenkomst de onderstaande bepalingen van toepassing verklaart en aanvaardt.

  1. De roerende zaken zijn door cliënt verkocht en in eigendom overgedragen aan PHS.
  2. Cliënt is volledig beschikkingsbevoegd met betrekking tot de roerende zaken.
  3. Cliënt is 18 jaar of ouder.
  4. Het verkoopbedrag is het bedrag waarvoor cliënt de roerende zaken aan PHS tegen contante betaling heeft verkocht het terugkoop bedrag vermeerderd met bewaarloon (rente) dit is 4,5% van het beleende bedrag.
  5. Cliënt kan de terugkoopoptie uitsluitend binnen de terugkoopperiode uitoefenen tegen contante betaling van het terugkoopbedrag. Na het verstrijken van de terugkoopperiode vervalt de terugkoopoptie en is deze overeenkomst van rechtswege beëindigd, behoudens verlenging als bedoeld onder 
  6. Na het verstrijken van de terugkoopoptie is een verlenging mogelijk voor het verkrijgen van de verleng optie met 4 weken zal client 4,5% van het beleende bedrag betalen de verlenging gaat in op de dag dat de terugkoopperiode verstrijkt afzonderlijk te worden overeengekomen door ondertekening van deze overeenkomst op de daartoe bestemde plaats en tegen contante betaling van de rente.
  7. De terugkoopoptie kan uitsluitend door cliënt worden uitgeoefend onder overlegging van deze overeenkomst. Op verzoek van PHS dient cliënt zich te legitimeren bij ondertekening van deze overeenkomst en/of uitoefening van de terugkoopoptie.
  8. PHS is nimmer aansprakelijk voor schade aan, of op enigerlei wijze verloren gaan van de  opgeslagen goederen, tenzij de beschadiging of het verloren gaan te wijten is aan opzet of grove schuld van PHS ; in dat geval is de maximale aansprakelijkheid het in dit contract opgenomen verkoopbedrag.

PHSuikerland.

PHSuikerland

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Afrekenen
Aanbieding
LG G5 32GB

2776

Aanbieding
Papierhouder

Tork

Aanbieding
Game cube

3134

Aanbieding
Onderbouw lampen

Nickel

Aanbieding
Bandschuurmachine

Bosch 2295

Aanbieding
Krulset Babyliss

Mist kam

Aanbieding
Regenpak

Maat l

Aanbieding
Werkbroek 1

Maat 54

Aanbieding
Ring maat 16

20krt

Aanbieding
Schroevendraaier set

1576

Aanbieding
Swarovski ring

1354

Aanbieding
Armband TOV *nieuw*

Sieraden

Aanbieding
X men 1,5

Dvd

Aanbieding
Easy shave

Philips

Aanbieding
Mengkraan

Sobime

Aanbieding
Koffie apparaat

Aeg

Aanbieding
Smartphone houder

Waterdicht

Aanbieding
Achteruitrij camera

Pro user

Aanbieding
Star wars lego

2484

Aanbieding
Ip camera

2741

Aanbieding
Beveiliging camera systeem

Aanbieding
Klink

10mm x 3mm

Aanbieding
Plafondlamp

Led